Technologie

Prořezávání desénů pneumatik je pracovní postup,při kterém se ze dna desénové drážky odebere speciálně tvarovaným a ostrým nožem,jenž je nažhavován zvoleným proudem(regulací),vrstva běhounového materiálu.Provádí se tak,aby nedošlo k poškození konstrukčního uspořádání pneumatiky, jednak z hlediska bezpečnosti a možnosti následného obnovení pláště. K dosažení co nejlepších výsledků je třeba dodržovat tyto zásady:

  1. Prořezávání provádět po opotřebení pneumatiky min.na 3 mm hloubky desénových drážek.
  2. Povolená hloubka prořezávání jednotlivých desénů uvedená předpisy je maximální hodnotou a nesmí být překročena.
  3. Prořezány mohou být všechny desénové drážky, nebo jen některá drážka opotřebeného desénu.
  4. V případě nerovnoměrného opotřebení desénu, je třeba proměřit zbytkovou hloubku desénu u drážky v nejvíce opotřebeném místě, aby při prořezávání nedošlo k poškození zbytkové vrstvy pryže chránící ocelový kordový výstužný pás. Zbytková vrstva pryže musí být zachována k zajištění bezpečnosti a k následnému obnovení pláště.
  5. Před zahájením prořezávání doporučujeme odstranit všechny nečistoty v drážkách desénu (kamínky, špony, hřebíky, atd.).
  6. Nečistoty odstraníte např.drátěným kartáčem nebo šroubovákem. Tímto postupem zvýšíte životnost řezného nože.
  7. Přořezávání se nedoporučuje u velmi poškozených plášťů v oblasti běhounu, například utržené desénové figury nebo posekání běžné hmoty.
  8. Přístroj se nesmí používat ve vlhkých a venkovních prostorách.

Česky Deutsch English